Видео

Храм Св. Архангел Михаил

Открийте духовното великолепие на храма през погледа на нашите видеоматериали.

Контакти

Свържете се с нас и открийте духовната хармония и благоденствие

Email

Допълнителна информация
Виолета Александрова

Телефон

Свещеник
Стефан Спахийски
+359988891122

Виолета Александрова
+359895936006